Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

30/12/2015

Multi-Byg A/S har pr. 22.04.2014 indgået rammeaftale vedrørende bygningsvedligehold med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gældende for område 1 og 2, hvilket i praksis betyder fra Skagen til Aalborg.


Loading...